За първа година Шуменския университет „Епископ Константин Преславски “ гр. Добрич, организира турнир по информационни технологии и информатика, с което ще се даде шанс на ученици от цялата страна да покажат на какво са способни и да получат адекватна оценка на своите знания. Турнирът ще се проведе на 01 юни 2019 година. В него може да участват ученици от 1 до 12 клас в различни категории.

Участниците се регистрират в сайта на състезанието и представят вече завършени проекти по време на провеждането. Учениците може да бъдат по един или по двама в група. Ще се наблегне на критериите, които ще бъдат предварително публикувани в страницата. За разлика от други такива мероприятия ще има и тест за дванадесетокласници, които след като дадат над 50% верни отговори ще могар да кандидатстват с точките в колежа без приемен изпит. 

Директор:  проф. д.м.н. Николай Иванов Янков

Проф. Янков е възпитаник на Шуменския университет, Факултет по Математика и Информатика, катедра Алгебра и геометрия, направление Математика и още в годината на неговото завършване (1997) постъпва на работа като преподавател в катедра „Алгебра и геометрия” на ФМИ на Шуменския университет. От 2016 година е професор в катедра “Информатика и математика” при Колеж-Добрич. Има редица публикации у нас и в чужбина на в областта на математиката и информатиката. От август 2012 до февруари 2013 преподава в Chonbuk National University, Jeonju, Korea.

НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО ИНФОрМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Регистрацията е затворена >>