Уважаеми участници в националния турнир по информационни технологии „ИТ Свят“, колеги ръководители, дами и господа,
След разглеждане на депозираните проекти от страна на журиращите екипи по секции организационния комитет реши:
– Да бъдат приети всички депозирани проекти;
– Поради множеството запитвания как и в какъв формат ще бъдат представянията на децата в интервала 1 – 4 клас. и невъзможността на някой колеги да направят дистанционното им представяне се взе решение тези ученици да не защитават своите проекти, а да бъдат оценени по представените материали;
– Секции Детско програмиране и Компютърна рисунка да бъдат класирани и оценени по депозираните проекти.
На останалите участници също се дава правото сами да решат дали ще защитават своя проекти или не това няма да ги дисквалифицира, но ще намали точките им в анкетната карта, а от там това ще се отрази на тяхното класиране.


Брой проекти по категории:


– Детско програмиране (за деца от 1 – 5 клас); проекти – 19 бр.
– Компютърна рисунка (за деца от 1 – 5 клас); проекти – 9 бр.
– Компютърна мултимедийна презентация (за деца от 5 – 7 клас); проекти – 14 бр.
– Компютърна мултимедийна презентация (с VBA Visual Basic Application)
(за деца от 5 – 7 клас); проекти – 11 бр.
– Мултимедийни клипове (за деца от 5– 10 клас); проекти – 3 бр.
– Уеб сайт – Писан код (за всички без 1 – 5 клас); проекти – 12 бр.
– Уеб сайт – CMS (за всички без 1 – 5 клас); проекти – 6 бр.
– Графичен дизайн (за деца от 5 – 12 клас); проекти – 6 бр.
– Самостоятелни компютърни приложения (за деца от 8 –12 клас); проекти – 13 бр.
– Интернет приложения (за деца от 8 – 12 клас); проект – 1 бр.
Общ брой проекти 93

График на сесиите за защита по категории:


–  Детско програмиране (за деца от 1 – 5 клас); – по депозирани проекти без публична защита
– Компютърна рисунка (за деца от 1 – 5 клас); – по депозирани проекти без публична защита
– Компютърна мултимедийна презентация 04.07.2020 от 11.00ч.
– Компютърна мултимедийна презентация (с VBA) 04.07.2020 от 9.30ч.
– Мултимедийни клипове 04.07.2020 от 10.00ч.
Уеб сайт – Писан код 04.07.2020 от 12.00ч.
Уеб сайт – CMS 04.07.2020 от 10.00ч.
– Графичен дизайн (за деца от 5 – 12 клас); 04.07.2020 от 9.00ч.
– Самостоятелни компютърни приложения (за деца от 8 –12 клас);
04.07.2020 от 9.30ч.
Интернет приложения (за деца от 8 – 12 клас); 04.07.2020 от 9.00ч.

* Реда на защита на проект ще бъде уточнен от всяка комисия в деня на защитата.
* Във всяка виртуална стая ще бъде публикуван линк за конферентен разговор с Google Meet

Уважаеми участници,
Това е линка за тестване на системата Google meet
Идеята на срещата е участниците, които не са работили с този инструмент на Google да преодолеят първоначалното си притеснение, а също така да обсъдим различни въпроси от организационен характер.
Начало на срещата 10:00-10:45 – за участниците от 5–7 клас
 
Начало на срещата  11:00-11:45  – за останалите участници.

Всички проекти от категории – детско програмиране, мултимедиина компютърна презентация, мултимедиини видео клипове, графичен дизайн, самостоятелни компютърни приложения трябва да бъдат качени в .zip формат.

Името на архива да е: ime-familiq-klas.zip /с латински знаци името,фамилията и класа на участника, броя на разрешените символи е до 200, с латински знаци/

Ако е екип, се записва името на първия участник-името на втория участник-екип-клас например: viktoria-emilia-ekip-5.zip

В архива е нужно се съдържа:

  • Проект – изходни кодоре, ресурси, презентации и др.,
  • Документация към проект – автор/и, цел, реализация, използвани технологии, описание на проекта, източници,
  • Презентация на проект,
  • Рекламни материали.

За проектите от категория уеб сайт- писан код и CMS и интернет приложения, се изисква да са качени на собствен хостинг. Нужно е да бъдат качени единствено документацията, презентацията на проекта и рекламните материали към него.

ВАЖНО!

За контакт, повече информация или въпроси : Тел. номер: 0896606502

С радост ще съдействаме!