Уважаема/и колега,
Интересуваме се за Вашето мнение по отношение проведения конкурс ИТ – Свят проведен в ШУ ”Епископ Константин Преславски”, Колеж – Добрич. Събраната информация ще ни послужи за подобряване на подготовката за следващите форуми. Ние се нуждаем от Вашето обективно мнение, оценки и препоръки!
Преди да отговорите на всеки въпрос, молим да прочетете всички възможни отговори!

Избраният от Вас отговор отбележете, като поставите х в □. Анкетата е анонимна.

Предварително Ви благодарим за участието!