Срокът за регистрация изтече! Ще можете да се включите в турнира следващата година.

Ако имате проблем при влизането във файловия сървър ни пратете съобщение: