IT Свят – 2021

Нашите екипи за оценяване на проектите по категории за 2021г. 

Роботика и електроника

 • проф. д-р Найден Ненков
 • гл. ас. д-р Ивелин Иванов
 • Невен Боянов – представител от бизнеса  /Тинузавър/

Детско програмиране

 • преп. д-р Тоня Матева
 • Николай Трифонов – IT специалист
 • Налиб Налиб – представител от бизнеса /възпитаник на ШУ/

Компютърна рисунка

 • проф. д-р Найден Ненков
 • гл. ас. д-р Ивелин Иванов
 • Аспарух Атанасов – преподавател докторант ТУ – Варна

Компютърна мултимедийна презентация

 • доц. д-р Красимир Харизанов
 • преп. Милен Павлов
 • Аспарух Атанасов – преподавател докторант ТУ – Варна

Компютърна мултимедийна презентация (с VBA)

 • доц. д-р Красимир Харизанов
 • преп. Милен Павлов
 • Аспарух Атанасов – преподавател докторант ТУ – Варна
 • Радостина Димова – представител от бизнеса


Уеб сайт – Писан код

 • доц. д-р Станимир Железов
 • гл. ас. д-р Ивелин Иванов
 • Стефан Великов /представител от бизнеса – Висте.БГ/


Уеб сайт – CMS

 • доц. д-р Станимир Железов
 • гл. ас. д-р Ивелин Иванов
 • Стефан Великов /представител от бизнеса – Висте.БГ/


Графичен дизайн

 • проф. д-р Найден Ненков
 • гл. ас. д-р Ивелин Иванов
 • Аспарух Атанасов – преподавател докторант ТУ – Варна

Самостоятелни компютърни приложения

 • проф. д-р Найден Ненков
 • доц. д-р Христо Параскевов
 • гл. ас. д-р Ивелин Иванов

Интернет приложения

 • проф. д.м.н Николай Янков
 • проф. д.н. Борислав Стоянов Панайотов
 • Георги Георгиев – представител от бизнеса